imgtop
Gmail: doannhi78@gmail.com
Hotline: 0909 263 958

LOADING IMAGES
vòng bi bạc đạn trượt tròn SCS30uu
image

 
Model No. Outer dimensions Basic load rating
Height
M
Width
W
Length
L
Dynamic rating
C
Static rating
C0
mm mm mm N N
SC 6UU 18 30 25 206 265
SC 8UU 22 34 30 265 402
SC 10UU 26 40 35 373 549
SC 12UU 29 42 36 412 598
SC 13UU 30 44 39 510 775
SC 16UU 38.5 50 44 775 1180
SC 20UU 42 54 50 863 1370
SC 25UU 51.5 76 67 980 1570
SC 30UU 59.5 78 72 1570 2750
SC 35UU 68 90 80 1670 3140
SC 40UU 78 102 90 2160 4020
SC 50UU 102 122 110 3820 7940

Sản phẩm cùng loại
Chat với chúng tôi