imgtop
Gmail: doannhi78@gmail.com
Hotline: 0909 263 958

LOADING IMAGES
Vòng bi - bạc đạn kim K8X12X10
image

Vòng bi kim bao gồm nhiều con lăn hình trụ nhỏ với chiều dài gấp 3 đến 10 lần đường kính của chúng. Do đó, tỉ lệ giữa đường kính ngoài của ổ với đường kính đường tròn nội tiếp rất nhỏ và chúng chịu được tải hướng kính rất lớn.

Có nhiều loại khác nhau và nhiều loại trong số đó không có vòng trong. Loại hình chén có vòng ngoài bằng thép dập, còn loại liền khối có vòng ngoài gia công bằng máy. Có cả những thiết kế chỉ có tổ hợp con lăn và vòng cách, mà không có vòng trong, vòng ngoài. Hầu hết loại này đều có vòng cách bằng thép dập, nhưng cũng có thiết kế không có vòng cách.

Có ký hiệu: HK, N, TNA, RNA,NA,  NK, NKI,  NAO, NCS, K, BCE, SCE, PNA,BCE, HN. v.v..

Needle roller and cage assemblies K, to DIN 5405-1/ISO 3030

 
Fw
mm
Ew
mm
Bc
mm
K3X5X7-TV                 3             5            7
K3X5X9-TV 3 5 9
K3X6X7-TV 3 6 7
K4X7X7-TV 4 7 7
K4X7X10-TV 4 7 10
K5X8X8-TV 5 8 8
K5X8X10-TV 5 8 10
K6X9X8-TV 6 9 8
K6X9X10-TV 6 9 10
K6X10X13-TV 6 10 13
K7X9X7-TV 7 9 7
K7X10X8-TV 7 10 8
K7X10X10-TV 7 10 10
K8X11X8-TV 8 11 8
K8X11X10-TV 8 11 10
K8X11X13-TV 8 11 13
K8X12X10-TV 8 12 10
K9X12X10-TV 9 12 10
K9X12X13-TV 9 12 13
K10X13X10-TV 10 13 10
 
Fw
mm
Ew
mm
Bc
mm
K10X13X13-TV 10 13 13
K10X13X16-TV 10 13 16
K10X14X10-TV 10 14 10
K10X14X13-TV 10 14 13
K10X16X12-TV 10 16 12
K12X15X10-TV 12 15 10
K12X15X13-TV 12 15 13
K12X16X13-TV 12 16 13
K12X17X13-TV 12 17 13
K12X18X12-TV 12 18 12
K14X18X10 14 18 10
K14X18X13 14 18 13
K14X18X15-TV 14 18 15
K14X18X17 14 18 17
K14X20X12 14 20 12
K15X18X17-TV 15 18 17
K15X19X10 15 19 10
K15X19X13 15 19 13
K15X19X17 15 19 17
K15X20X13 15 20 13
K15X21X15 15 21 15
K15X21X21 15 21 21
K16X20X10 16 20 10
K16X20X13 16 20 13
K16X20X17 16 20 17
K16X22X12 16 22 12
K16X22X16 16 22 16
K16X22X20 16 22 20
K16X24X20 16 24 20
K17X21X10 17 21 10
K17X21X13 17 21 13
K17X21X17 17 21 17
K18X22X10 18 22 10
K18X22X13 18 22 13
K18X22X17 18 22 17
K18X24X12 18 24 12
K18X24X13 18 24 13
K18X24X20 18 24 20
K18X25X22 18 25 22
K19X23X13 19 23 13
K19X23X17 19 23 17
K20X24X10 20 24 10
K20X24X13 20 24 13
K20X24X17 20 24 17
K20X26X12 20 26 12
K20X26X13 20 26 13
K20X26X17 20 26 17
K20X26X20 20 26 20
K20X28X16 20 28 16
K20X28X20 20 28 20
K20X28X25 20 28 25
K20X30X30 20 30 30
K21X25X13 21 25 13
K22X26X10 22 26 10
K22X26X13 22 26 13
K22X26X17 22 26 17
K22X28X17 22 28 17
K22X29X16 22 29 16
K22X30X15-TV 22 30 15
K22X32X24 22 32 24
K23X35X16-TV 23 35 16
K24X28X10 24 28 10
K24X28X13 24 28 13
K24X28X17 24 28 17
K24X30X17 24 30 17
K25X29X10 25 29 10
K25X29X13 25 29 13
K25X29X17 25 29 17
K25X30X13 25 30 13
K25X30X17 25 30 17
K25X30X20 25 30 20
K25X31X17 25 31 17
K25X31X21 25 31 21
K25X32X16 25 32 16
K25X33X20 25 33 20
K25X33X24 25 33 24
K25X35X30 25 35 30
K26X30X13 26 30 13
K26X30X17 26 30 17
K28X33X13 28 33 13

Sản phẩm cùng loại
Chat với chúng tôi