imgtop
Gmail: doannhi78@gmail.com
Hotline: 0909 263 958

LOADING IMAGES
Vòng bi - bạc đạn đũa NUP
image

Trong ổ loại này, con lăn hình trụ tiếp xúc trên một đường thẳng với mặt lăn. Chúng có thể chịu được tải trọng hướng kính rất lớn và phù hợp với vận tốc cao.

Có nhiều loại thiết kế khác nhau:NU, NJ, NUP, N, vá NF dành cho ổ một dãy và NNU, NN dành cho ổ hai dãy, phụ thuộc vào thiết kế hay gờ cạnh.

Tất cả vòng ngoài và vòng trong đều có thể tách rời riêng biệt.

Một số vòng bi đũa không có gờ ở vòng ngoài hoặc vòng trong, cho nên các vòng đó có thể di chuyển tương đối với nhau theo hướng dọc trục. Những vòng bi này thường được sử dụng vao trức năng ổ tự do. 

Các vòng bi đũa có vòng trong hoặc vòng ngoài có hai gờ và vòng còn lại có một gờ, sẽ có khả năng chịu tải hướng trục theo một hướng.

Vòng bi đũa hai dãy có độ cứng vững hướng tâm rất cao và chủ yếu được dùng cho các trục chính của máy công cụ chính xác.

 

 

Cylindrical roller bearings NUP2..-E, main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, separable, with cage

 

 
 
d
mm
D
mm
B
mm
NUP203-E-XL-TVP2                             17                               40                                 12                           
NUP204-E-XL-TVP2 20 47 14
NUP205-E-XL-TVP2 25 52 15
NUP206-E-XL-TVP2 30 62 16
NUP207-E-XL-TVP2 35 72 17
NUP208-E-XL-TVP2 40 80 18
NUP209-E-XL-TVP2 45 85 19
NUP210-E-XL-TVP2 50 90 20
NUP211-E-XL-TVP2 55 100 21
NUP212-E-XL-TVP2 60 110 22
NUP213-E-XL-TVP2 65 120 23
NUP214-E-XL-TVP2 70 125 24
NUP215-E-XL-TVP2 75 130 25
NUP216-E-XL-TVP2 80 140 26
NUP217-E-XL-TVP2 85 150 28
NUP218-E-XL-TVP2 90 160 30
NUP219-E-XL-TVP2 95 170 32
NUP220-E-XL-TVP2 100 180 34
NUP221-E-XL-TVP2 105 190 36
NUP222-E-XL-TVP2 110 200 38
NUP224-E-XL-TVP2 120 215 40
NUP226-E-XL-TVP2 130 230 40
NUP228-E-XL-M1 140 250 42
NUP230-E-XL-M1 150 270 45
NUP232-E-XL-M1 160 290 48
NUP234-E-XL-M1 170 310 52
NUP236-E-XL-M1 180 320 52
NUP238-E-M1 190 340 55
NUP240-E-M1 200 360 58
NUP244-E-M1 220 400 65
 
d
mm
D
mm
B
mm
NUP303-E-XL-TVP2                             17                               47                                 14                           
NUP304-E-XL-TVP2 20 52 15
NUP305-E-XL-TVP2 25 62 17
NUP306-E-XL-TVP2 30 72 19
NUP307-E-XL-TVP2 35 80 21
NUP308-E-XL-TVP2 40 90 23
NUP309-E-XL-TVP2 45 100 25
NUP310-E-XL-TVP2 50 110 27
NUP311-E-XL-TVP2 55 120 29
NUP312-E-XL-TVP2 60 130 31
NUP313-E-XL-TVP2 65 140 33
NUP314-E-XL-TVP2 70 150 35
NUP315-E-XL-TVP2 75 160 37
NUP316-E-XL-TVP2 80 170 39
NUP317-E-XL-TVP2 85 180 41
NUP318-E-XL-TVP2 90 190 43
NUP319-E-XL-TVP2 95 200 45
NUP320-E-XL-TVP2 100 215 47
NUP322-E-XL-TVP2 110 240 50
NUP324-E-XL-TVP2 120 260 55
NUP326-E-XL-TVP2 130 280 58
NUP328-E-XL-TVP2 140 300 62
NUP330-E-XL-M1 150 320 65
 

 

Sản phẩm cùng loại
Chat với chúng tôi