imgtop
Gmail: doannhi78@gmail.com
Hotline: 0909 263 958

LOADING IMAGES
Vòng bi - bạc đạn đũa N
image

Trong ổ loại này, con lăn hình trụ tiếp xúc trên một đường thẳng với mặt lăn. Chúng có thể chịu được tải trọng hướng kính rất lớn và phù hợp với vận tốc cao.

Có nhiều loại thiết kế khác nhau:NU, NJ, NUP, N, vá NF dành cho ổ một dãy và NNU, NN dành cho ổ hai dãy, phụ thuộc vào thiết kế hay gờ cạnh.

Tất cả vòng ngoài và vòng trong đều có thể tách rời riêng biệt.

Một số vòng bi đũa không có gờ ở vòng ngoài hoặc vòng trong, cho nên các vòng đó có thể di chuyển tương đối với nhau theo hướng dọc trục. Những vòng bi này thường được sử dụng vao trức năng ổ tự do. 

Các vòng bi đũa có vòng trong hoặc vòng ngoài có hai gờ và vòng còn lại có một gờ, sẽ có khả năng chịu tải hướng trục theo một hướng.

Vòng bi đũa hai dãy có độ cứng vững hướng tâm rất cao và chủ yếu được dùng cho các trục chính của máy công cụ chính xác.

 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Cylindrical roller bearings N2..-E, main dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with cage

 
d
mm
D
mm
B
mm
N202-E-XL-TVP2                        15                            35                                 11                         
N203-E-XL-TVP2 17 40 12
N204-E-XL-TVP2 20 47 14
N205-E-XL-TVP2 25 52 15
N206-E-XL-TVP2 30 62 16
N207-E-XL-TVP2 35 72 17
N208-E-XL-TVP2 40 80 18
N209-E-XL-TVP2 45 85 19
N210-E-XL-TVP2 50 90 20
N211-E-XL-TVP2 55 100 21
N212-E-XL-TVP2 60 110 22
N213-E-XL-TVP2 65 120 23
N214-E-XL-TVP2 70 125 24
N215-E-XL-TVP2 75 130 25
N216-E-XL-TVP2 80 140 26
N217-E-XL-TVP2 85 150 28
N218-E-XL-TVP2 90 160 30
N219-E-XL-TVP2 95 170 32
N220-E-XL-TVP2 100 180 34
N221-E-XL-M1 105 190 36
 
d
mm
D
mm
B
mm
N222-E-XL-TVP2 110 200 38
N224-E-XL-TVP2 120 215 40
N226-E-XL-TVP2 130 230 40
N228-E-XL-M1 140 250 42
N230-E-XL-M1 150 270 45
N232-E-XL-M1 160 290 48
N234-E-XL-M1 170 310 52
N236-E-XL-M1 180 320 52
N238-E-M1 190 340 55
N240-E-M1 200 360 58
N248-E-TB-M1 240 440 72
 
d
mm
D
mm
B
mm
N305-E-XL-TVP2                        25                            62                          17                                
N306-E-XL-TVP2 30 72 19
N307-E-XL-TVP2 35 80 21
N308-E-XL-TVP2 40 90 23
N309-E-XL-TVP2 45 100 25
N310-E-XL-TVP2 50 110 27
N311-E-XL-TVP2 55 120 29
N312-E-XL-TVP2 60 130 31
N313-E-XL-TVP2 65 140 33
N314-E-XL-TVP2 70 150 35
N315-E-XL-TVP2 75 160 37
N316-E-XL-TVP2 80 170 39
N317-E-XL-M1 85 180 41
N318-E-XL-M1 90 190 43
N319-E-XL-M1 95 200 45
N320-E-XL-M1 100 215 47
N322-E-XL-M1 110 240 50
N324-E-XL-M1 120 260 55
N326-E-XL-M1 130 280 58
N328-E-XL-M1 140 300 62
N330-E-XL-M1 150 320 65
N332-E-M1 160 340 68
N334-E-TB-M1 170 360 72

 

 

Sản phẩm cùng loại
Chat với chúng tôi