imgtop
Gmail: doannhi78@gmail.com
Hotline: 0909 263 958

LOADING IMAGES
Vòng bi - bạc đạn cầu 6210
image

Chúng có rãnh mặt lăn trên cả hai vòng đệm trong và ngoài đều có cùng bán kính lớn hơn một chút so với bi. Ngoài tải hướng kính,ổ còn chịu được tải hướng trục trên cả hai hướng. Do momen quay thấp nên chúng rất phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao và tôn hao năng lượng thấp.

Tùy theo yêu cầu sừ dụng mà người ta dùng các ổ có lắp chặn hay không.ZZ, 2RS, ZZC3,DDUCM..v.v..

 

 
 

Deep groove ball bearings 62..-2Z, main dimensions to DIN 625-1, gap seals on both sides

 
 
d
mm
D
mm
B
mm
623-2ZC3-2RS-DDUCM        3               10             4       
624-2Z-2RS-DDUCM 4 13 5
625-2Z-2RS-DDUCM 5 16 5
626-2Z-2RS-DDUCM 6 19 6
627-2Z-2RS-DDUCM 7 22 7
628-2Z-2RS-DDUCM 8 24 8
6200-2Z-2RS-DDUCM 10 30 9
6201-2Z-2RS-DDUCM 12 32 10
6202-2Z-2RS-DDUCM 15 35 11
6203-2Z-2RS-DDUCM 17 40 12
6204-2Z-2RS-DDUCM 20 47 14
6205-2Z-2RS-DDUCM 25 52 15
6206-2ZC3-2RS-DDUCM 30 62 16
6207-2ZC3-2RS-DDUCM 35 72 17
6208-2ZC3-2RS-DDUCM 40 80 18
6209-2ZC3-2RS-DDUCM 45 85 19
6210-2ZC3-2RS-DDUCM 50 90 20
6211-2ZC3-2RS-DDUCM 55 100 21
6212-2ZC3-2RS-DDUCM 60 110 22
6213-2ZC3-2RS-DDUCM 65 120 23
 
d
mm
D
mm
B
mm
6214-2ZC3-2RS-DDUCM 70 125 24
6215-2ZC3-2RS-DDUCM 75 130 25
6216-2ZC3-2RS-DDUCM 80 140 26
6217-2ZC3-2RS-DDUCM 85 150 28
6218-2ZC3-2RS-DDUCM 90 160 30
6219-2ZC3-2RS-DDUCM 95 170 32
6220-2ZC3-2RS-DDUCM 100 180 34
6221-2ZC3-2RS-DDUCM 105 190 36
6222-2ZC3-2RS-DDUCM 110 200 38
6224-2ZC3-2RS-DDUCM 120 215 40
6226-2ZC3-2RS-DDUCM 130 230 40

 

 

 

Sản phẩm cùng loại
Chat với chúng tôi