imgtop
Gmail: doannhi78@gmail.com
Hotline: 0909 263 958

LOADING IMAGES
Vòng bi bạc đạn cầu 6000
image

Chúng có rãnh mặt lăn trên cả hai vòng đệm trong và ngoài đều có cùng bán kính lớn hơn một chút so với bi. Ngoài tải hướng kính,ổ còn chịu được tải hướng trục trên cả hai hướng. Do momen quay thấp nên chúng rất phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao và tôn hao năng lượng thấp.

Tùy theo yêu cầu sừ dụng mà người ta dùng các ổ có lắp chặn hay không.ZZ, 2RS, ZZC3,DDUCM..v.v..

 

 
 

Deep groove ball bearings 60..-2Z, main dimensions to DIN 625-1, gap seals on both sides

 
d
mm
D
mm
B
mm
 
602-2Z-Z-2RS-RS                                              2                    7                  3,5         
     
604-2Z-Z-2RS-RS 4 12 4
     
605-2Z-Z-2RS-RS 5 14 5
     
606-2Z-Z-2RS-RS 6 17 6
     
607-2Z-Z-2RS-RS-DDUCM 7 19 6  
608-2Z-Z-2RS-RS-DDUCM 8 22 7  
609-2Z-Z-2RS-RS-DDUCM 9 24 7  
6000-2Z-Z-2RS-RS-DDUCM 10 26 8  
6001-2Z-Z-2RS-RS-DDUCM 12 28 8  
6002-2Z-Z-2RS-DDUCM 15 32 9  
6003-2Z-Z-2RS-RS-DDUCM 17 35 10  
6004-2Z-Z-2RS-RS-DDUCM 20 42 12  
6005-2ZC3-Z-2RSC3-RS-DDUCM 25 47 12  
6006-2Z-Z-2RS-RS-DDUCM 30 55 13
     
6007-2Z-Z-2RS-RS-DDUCM 35 62 14  
6008-2ZC3-Z-2RSC3-RS-DDUCM 40 68 15

 

6009-2ZC3-Z-2RSC3-RS-DDUCM 45 75 16  
6010-2ZC3-Z-2RSC3-RS-DDUCM 50 80 16  
6011-2ZC3-Z-2RSC3-RS-DDUCM 55 90 18  
6012-2ZC3-Z-2RSC3-RS-DDUCM 60 95 18  
6013-2ZC3-Z-2RSC3-RS-DDUCM 65 100 18  
6014-2ZC3-Z-2RSC3-RS-DDUCM 70 110 20

 

6015-2ZC3-Z-2RSC3-RS-DDUCM 75 115 20  
6016-2ZC3-ZZ-2RS-DDUCM 80 125 22  
6017-2ZC3-ZZ-2RS-DDUCM 85 130 22

 

6018-2ZC3-ZZ-2RS-DDUCM 90 140 24  
6019-2ZC3-ZZ-2RS-DDUCM 95 145 24  
6020-2ZC3-ZZ-2RS-DDUCM 100 150 24

 

     
6021-2ZC3-ZZ-2RS-DDUCM 105 160 26  
6022-2ZC3-ZZ-2RS-DDUCM 110 170 28  
6024-2ZC3-ZZ-2RS-DDUCM 120 180 28  
6026-2ZC3-ZZ-2RS-DDUCM 130 200 33  
6028-2ZC3-ZZ-2RS-DDUCM 140 210 33  
6030-2ZC3-ZZ-2RS-DDUCM 150 225 35  
6032-2ZC3-ZZ-2RS-DDUCM 160 240 38  
         

 

 

Sản phẩm cùng loại
Chat với chúng tôi