imgtop
Gmail: doannhi78@gmail.com
Hotline: 0909 263 958

LOADING IMAGES
vòng bi -bạc đạn 16008
image

Chúng có rãnh mặt lăn trên cả hai vòng đệm trong và ngoài đều có cùng bán kính lớn hơn một chút so với bi. Ngoài tải hướng kính,ổ còn chịu được tải hướng trục trên cả hai hướng. Do momen quay thấp nên chúng rất phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao và tôn hao năng lượng thấp.

Tùy theo yêu cầu sừ dụng mà người ta dùng các ổ có lắp chặn hay không.ZZ, 2RS, ZZC3,DDUCM..v.v..

 

 

 

 

 
 

Thiết kế  giống như vòng bi bạc đạn cầu khác nhưng mỏng hơn.

Deep groove ball bearings 160, main dimensions to DIN 625-1

 

d

mm

D
mm

B

mm

16002                15            32          8      
16003 17 35 8
16004 20 42 8
16005 25 47 8
16006 30 55 9
16007 35 62 9
16008 40 68 9
16009 45 75 10
16010 50 80 10
16011 55 90 11
16012 60 95 11
16013 65 100 11
16014 70 110 13
16015 75 115 13
16016 80 125 14
16017 85 130 14
16018 90 140 16
16019 95 145 16
16020 100 150 16
16021 105 160 18
16022 110 170 19
16024 120 180 19
16026 130 200 22
16028 140 210 22
16030 150 225 24
16032 160 240 25
16034 170 260 28
16036 180 280 31
16038 190 290 31
16040 200 310 34
16044 220 340 37
16048 240 360 37
16052 260 400 44
16056-M 280 420 44
16060-M 300 460 50
16064-M 320 480 50
16068-M 340 520 57
16072-M 360 540 57
16076-M 380 560 57

 

Sản phẩm cùng loại
Chat với chúng tôi