imgtop
Gmail: doannhi78@gmail.com
Hotline: 0909 263 958

Hình thức giao hàng

 Hình thức giao hàng

Chính sách vận chuyển

 

Thông thường vongbiminhanh.com sau khi nhận được thông tin đặt hàng sẽ xử lý đơn hàng ngay và phản hồi lại thông tin cho khách hàng về việc thanh toán và giao nhận. Thời gian giao hàng 24h đối với các sản phẩm có sẵn trong kho, còn thông  thường trong khoảng từ 2-5 ngày kể từ ngày chốt đơn hàng hoặc theo thỏa thuận với khách khi đặt hàng. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp việc giao hàng trễ  hơn. Nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

  • Nhân viên vongbiminhanh.com liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể giao hàng.
  • Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.
  • Số lượng đơn hàng của vongbiminhanh.com tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.
  • Đối tác cung cấp hàng cho vongbiminhanh.com chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại.

 

 

Bài viết khác
Chat với chúng tôi