imgtop
Gmail: doannhi78@gmail.com
Hotline: 0909 263 958

chính sách bảo mật thông tin

 chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BAO MẬT THÔNG TIN

 

Công ty chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin do khách hàng cung cấp, để phục vụ cho việc bán hàng và chao đổi thông tin giữa chúng tôi với quý khách. Ngoài ra chúng tôi cam kết, không cho bên thư ba nào biết về thông tin của bất cứ khách hàng nào. Thực hiện đúng nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Bài viết khác
Chat với chúng tôi